Formy współpracy

Świadczymy pomoc prawną w formach:
- stałej obsługi prawnej,
- jednorazowego zlecenia,
- udzielania porad prawnych.

Kontakt z prawnikiem ma postać zależną od Państwa oczekiwań i rodzaju sprawy.
Możliwe jest osobiste spotkanie w naszej siedzibie w Olsztynie, jak też kontakt telefoniczny,
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W razie konieczności, po wcześniejszym uzgodnieniu,
możliwy jest także dojazd prawnika do Klienta.

Stosujemy następujące systemy rozliczeń:
- system wynagrodzenia indywidualnego, w którym wynagrodzenie jest ustalane
oddzielnie dla każdej ze zleconych usług,
- system wynagrodzenia ryczałtowego stosowany przy zleceniu stałej obsługi prawnej.
Wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną,
- system z premią za pomyślny wynik sprawy - w przypadku niektórych spraw
elementem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy.

   
      Strona główna Kontakt O nas